Programski ciljevi


UNSIS je uspeo da po prvi put ujedini srpske umetnike i tako postane nezaobilazan činilac u donošenju odluka i regulativa od značaja za sve umetnike izvođače.

Kao nevladino, nestranačko i demokratsko udruženje, UNSIS će se boriti za:

  • ostvarivanje prava na rad u skladu sa konvencijama Međunarodne organizacije rada
  • zaštitu i ostvarivanje izvođačkih prava umetnika izvođača
  • pravnu zaštitu članova
  • kolektivno pregovaranje
  • konsultovanje pri izradi novih zakona
  • socijalnu i materijalnu sigurnost umetnika izvođača
  • podizanje umetničkih standarda u Srbiji stvaranjem uslova za dalje usavršavanje umetnika, kao i kvalitetan život i rad dostojan čoveka.
 

Radi ostvarivanja ovih programskih ciljeva, UNSIS ce sarađivati i sa Vladom Republike Srbije i sa međunarodnim organizacijama da oni svojim instrumentima, deklaracijama i konvencijama pomognu u izgradnji sistema zasnovanom na socijalnom dijalogu i kolektivnom pregovaranju.