Aktivnosti

    Učešće u javnoj debati o Predlogu zakona o kulturi, jun 2009.

click to downloadVlada Republike Srbije je u maju usvojila Predlog zakona o kulturi o kom će se uskoro raspravljati u Narodnoj skupštini. Alarmantno je to što Članovi 48. i 49. predviđaju zasnivanje radnog odnosa ugovorom o radu na period do tri godine. Ovo je u suprotnosti sa Zakonom o radu i EU regulativama, i uzrokovalo bi drastično pogoršanje uslova rada i standarda naših umetnika... videti dalje 

COUNCIL DIRECTIVE 1999/70/EC concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP (Official Journal of European Communities, L 175, vol 42, July 1999)

    Predlog zakona o kulturi podriva kulturu, jul 2009.

click to download Krajem jula Narodna skupština glasa o Predlogu zakona o kulturi. Nisu usvojene brojne primedbe i amandmani pa će Zakon o kulturi biti manjkav i pun nedorečenosti. Na primeru predviđenih ugovora o radu na tri godine vidi se da nas ministar Bradić približava Evropskoj Uniji uspostavljanjem evropskih izuzetaka kao naših standarda i slabljenjem kulturnih institucija od nacionalnog značaja pod gromoglasnim sloganima i pravilima koja za ovakve institucije nigde ne postoje.... videti dalje 

    UNSIS organizuje susret Međunarodne federacije muzičara (FIM) i Međunarodne federacije glumaca (FIA)

click to downloadZajedno sa Međunarodnom federacijom muzičara (FIM) i Međunarodnom federacijom glumaca (FIA), UNSIS organizuje susret ZAšTO ZAKON O KULTURI PODRIVA KULTURU? od 11- 12. februara u Beogradu. Zakon o kulturi je Vlada Republike Srbije izglasala u avgustu 2009.g. i pored upozorenja, poziva na dijalog i obraćanja javnosti pre njegovog stupanja na snagu. Decembra iste godine je izglasan Zakon o autorskom i srodnim pravima koji audio-vizuelnim umetnicima ukida prava data prethodnim zakonima. Preostalo nam je bilo samo da Ombudsmanu Republike Srbije podnesemo inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti spornih članova, kao i da pozovemo evropske kolege da skrenu pažnju i srpske i evropske javnosti na njihove poražavajuće odredbe… videti dalje 

Agenda susreta Međunarodne federacije muzičara i Međunarodne federacije glumaca u Beogradu, 11-12. februara 2010.

Direktiva Evropske Unije 1999-70 EC