O nama


Unija sindikata izvođača Srbije UNSIS je osnovana aprila 2008. Čine je strukovni umetnički sindikati koji su međusobno blisko sarađivali od svojih osnivanja i pojedinačno su članovi međunarodnih federacija: Sindikat muzičkih umetnika (osnovan 2003.), Sindikat glumaca Srbije SINGLUS (osnovan 2003.) i Sindikat baletskih igrača (osnovan 2004).  

Srpski umetnici izvođači – glumci, muzičari, igrači, pantomimičari – budžetski korisnici su se prvi put okupili da zajedničkim nastupom i dostizanjem reprezentativnosti na republičkom nivou unaprede svoje profesionalne interese i društveno-ekonomski položaj.  

Kao misiju svoga delovanja UNSIS je odredio poboljšanje kvaliteta kulturnog života u Srbiji, prateći ukupne društvene i strukturne promene u zemlji i regionu, te zalažući se za efikasnije organizovanje kulturnih institucija i bolju raspodelu budžetskih sredstava.